Judo

Vyöjärjestelmä

Oppilas asteet

Dan - Opettaja asteet

Ohjeita

 • Salikäytös
 • Judovyön sitominen

Vyökoevaatimukset

 • Keltainen vyö
 • Oranssi vyö
 • Vihreä vyö
 • Sininen vyö
 • Ruskea vyö
 • Musta vyö 1-10dan

Kata

 • Nage-no-kata
 • Katame-no-kata
 • Kime-no-kata
 • Ju-no-kata
 • Koshi-ki-no-kata
 • Izuzu-no-kata
 • Go-no-kata

Judosanasto

Judon Historiaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salikäytös

 • Tavat

Saliin, dojoon, tultaessa kumarretaan ovella maton, tatamin, keskustaa kohti. Tatamin, judomaton ulkopuolella liikuttaessa käytetään aina sandaaleja, zoreja. Myös tatamille astuttaessa ja pois lähtiessä kumarretaan ikään kuin kunnianosoituksena harjoituspaikkaa ja -kavereita kohtaan. Aina judoharjoituksen alussa ja lopussa opettaja, sensei sekä oppilaat kumartavat toisilleen. Lisäksi, kun kaksi judoa harjoittelevaa judokaa aloittaa pariharjoittelun, he kumartavat toisilleen sekä harjoitteen alussa että lopussa. Parikumarruksen tarkoituksena on, että kumpikin kunnioittaa toisen taitoja sekä tämän henkilökohtaista loukkaamattomuutta.

 

 • Puhtaus

Judoka pitää judoginsa puhtaana ja ehjänä. Huolehdi myös judogisi puhtaudesta. Rikkinäinen judogi on myös loukkaantumisriski. Sormi tai varvas voi joutua judogin ratkenneeseen reikään ja tällöin pahimmillaan sormi tai varvas voi vääntyä.

Miehet ja pojat eivät yleensä pidä judotakin alla paitaa. Naiset ja tytöt käyttävät judogin alla mieluiten valkoista t-paitaa

Vyökoevaatimukset

5. kyu Keltainen vyö

 • Minimi ikä / suositus:7v

Keltaisen vyön kokeissa tekniikkasuoritukset tulee olla tunnistettavia. Tekniikan ajoituksessa, suunnassa ja hallitsemisessa voi olla virheitä, koska keltaisessa vyössä kyse on vielä judon tekniikoiden alkeiden opettelusta.

Ukemin tulee olla toimiva ja turvallinen (edellyttää oikeaa heittosuoritusta).

 • Ukemit:

Voidaan toteuttaa salin päästä päähän esim. 2 rinnakkaista jonoa.

Kolme heittoa eri luokista (Ashi-waza, Koshi-waza, Te-waza)

Heitot esitetään liikkeestä: Uke työntää tai vetää, torin mukautuminen liikkeeseen ja heitto. Sallitaan varsinaisen työnnön sijasta uken astuminen kohti ja vastaavasti vedon sijasta uken astuminen torista poispäin ja näihin torin mukautuminen.

Kolme sidontaa Kesa-gatame-luokasta, johon kuuluvat Hon-gesa-gatame, Kuzure-gesa-gatame, Makura-gesa-gatame, Ushiro-gesa-gatame tai Kata-gatame.

Sidonnat esitetään hyökkäystilanteesta vaihtoehtoisesti :  Tori puolustustilanteessa istuallaan tai selällään, uke hyökkää jalkojen suunnasta, josta tori kääntää sidontaan. Voidaan aloittaa myös molemmat vastakkain polvi matossa.  Uke on puolustustilanteessa selällään, tori hyökkää jalkojen suunnasta sidontaan.   Uke on vatsallaan tai kontillaan, josta tori kääntää sidontaan. 

Judon peruskäsitteet.

 • Dojokäytös

erityisesti turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät asiat

4. kyu Oranssi vyö

 • Minimi ikä / suositus: 9v

Oranssin vyön kokeessa tekniikkasuoritukset tulee olla tunnistettavia ja toimivia. 

Ajoituksessa, suunnassa ja hallitsemisessa voi olla vielä vähän virheitä, mutta suoritusvarmuus on hieman vahvistunut keltaisen vyön tasosta. Oranssi vyö on vielä judon aloitusvaihetta, joten kiitettävää teknistä osaamista ja tehoa ei vielä vaadita. 

Ukemin tulee olla toimiva ja turvallinen (edellyttää oikeaa heittosuoritusta).

Kuusi heittoa: Te-, Koshi- ja Ashi-waza, vähintään yksi kustakin luokasta.

Heitot esitetään liikkeestä migi-tai hidari-puolille tai molemmille puolille graduoijan kysymyksestä riippuen. Uke työntää tai vetää, torin mukautuminen liikkeeseen, jossa näkyy uken vieminen horjutukseen ja heitto.

Sidonnat: kaikki perussidonnat kesa-gatame-luokasta ja jokaisesta poistulo:  Hon-gesa-, Kuzure-gesa-, Makura-gesa- ja Ushiro-gesa-gatame sekä Kata-gatame

Sidonnat esitetään hyökkäystilanteesta :  Tori puolustustilanteessa istuallaan tai selällään, uke hyökkää jalkojen suunnasta, josta tori kääntää sidontaan. Uke on puolustustilanteessa selällään, tori hyökkää jalkojen suunnasta sidontaan 

Uke on vatsallaan tai kontillaan, josta tori kääntää sidontaan.

3. kyu Vihreä vyö

 • Minimi ikä / suositus: 11v

Odotetut koulutukset (14+v.): Judon perusteet koulutus tulee olla suoritettuna vihreää vyötä suoritettaessa

Vihreän vyön kokelaan tekniikka alkaa olla jo sujuvaa ja tokui-wazat tehokkaita.

Vihreän vyön koe voidaan aloittaa tokui-wazan esittämisellä monipuolisesti = useammasta tilanteesta. Näin kokelas pääsee kokeen aluksi esittämään vahvat tekniikkansa ja graduoija näkee, mitä kokelas parhaiten osaa ja miten. Tokui-wazan esittämisessä näkyy selvästi torin hyökkäyksessä rytmin vaihto ja horjutuksen teho.

Heittoja osattava tehdä reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen neljään eri suuntaan: Uke lähtee heti otteen haettuaan liikkumaan ja viemään johonkin suuntaan, johon kokelaan on reagoitava (hänelle) tilanteeseen sopivalla tekniikalla.

Tekniikkaesittelyssä heittoja osattava tehdä myös viemällä uke liikkeeseen eri suuntiin esim. neljään horjutussuuntaan tekniikasta riippuen myös tsugi-ashi-liikkeellä.

Mattotekniikat esitetään hyökkäys-/ puolustustilanteista : Tori puolustautuu selällään ja tekee sidontaan käännön, kuristuksen tai käsilukon. Uke on vatsallaan tai nelinkontin - kokelas tekee sidontaan, kuristukseen tai käsilukkoon päättyvän hyökkäyksen selästä, sivulta tai uken pään suunnasta. Uke on selällään - kokelas tekee sidontaan, kuristukseen tai käsilukkoon päättyvän hyökkäyksen. 

Sidonnoista poistulot osattava moni­puolisesti.

 • Ukemi

ukemin rooli keskeinen ja osattava hyvin

 • Heitot

Ashi-waza: De-ashi-barai, Sasae-tsurikomi-ashi, Hiza-guruma, O-soto-gari, O-uchi-gari, Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari.

Koshi-waza: Uki-goshi, O-goshi, Koshi-guruma.

Te-waza: Ippon-seoi-nage, Morote-seoi-nage, Eri-seoi-nage.

 • Sidonnat

Kaikki sidonnat Shiho-gatame- ja Kesa-gatame-luokista ja jokaisesta kaksi poistuloa.

Kesa-gatame-luokka: Hon-gesa-, Kuzure-gesa-, Makura- gesa- ja Ushiro-gesa-tame sekä Kata-gatame

Shiho-gatame-luokka: Tate-shiho-,Yoko-shiho- ja Kami-shiho-gatame

 • Kuristukset

Yksi Juji-jime-luokasta ja Hadaka-jime.

 • Käsilukot

Juji-gatame

2. kyu sininen vyö

 • Minimi ikä / suositus: 13v

Minimiaika yli 15-vuotiailla on 6 kk ja 12...15-vuotiailla 8-12 kk. 

Kilpailukokemusta odotetaan jo tällä tasolla, kilpailupisteitä 5 tai vanhemmilta judokoilta judon opetuskokemusta vähintään vuoden ajalta. Valtakunnallisen tai aluetason judoleireille osallistumista odotetaan vähintään kaksi kertaa vihreänä vyönä.

Odotetut koulutukset (14+v.): Ohjaaminen ja opettaminen judossa tai I-tason koulutus. Judoka suorittaa Ohjaaminen ja opettaminen judossa -/ I-tason koulutuksen 14 vuotta täytettyään tai ennen ruskean vyön suorittamista.

Sinisen vyön kokelaalta vaaditaan jo tekniikoiden periaatteiden ymmärtämistä (opetus) ja tekniikoiden teho ja luonnollinen suunta näkyy jo selvästi. Tokui-wazat vaaditaan osattavan monipuolisesti = (Tekniikkaperhe-periaate).

Koejärjestys: 1. Nage-No-Katan Te-waza, 2. Tokui-wazan esittäminen, 3. tekniikkaesittely 

Tekniikkaesittelyssä heittoja osattava tehdä viemällä uke liikkeeseen eri suuntiin tekniikasta riippuen myös tsugi-ashi-liikkeellä. Heittoja osattava tehdä myös reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen eri suuntiin: Uke lähtee heti otteen haettuaan liikkumaan ja viemään johonkin suuntaan, johon kokelaan on mahdollisimman pian reagoitava (hänelle) tilanteeseen sopivalla tekniikalla.

Mattotekniikat esitetään hyökkäys/ puolustustilanteista, Sidonnoista poistulot osattava moni­puolisesti. (suunta, tilan tekeminen, sidonnan ‘tukipisteiden murtaminen’)

Kaeshi-wazassa tori torjuu/väistää uken hyökkäyksen ja tekee vastatekniikan

Renraku-wazassa uke torjuu/väistää torin hyökkäyksen, johon tori tekee kombinaatio- eli yhdistelmätekniikan.

 • Koulutukset

Judon perusteet -Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa tai vanhan C-lajiosakoulutuksen suorittaminen

 • Nage-No-Kata
 • Te-waza

Uki otoshi, Ippon-seoi-nage, Kata-guruma

 • Heitot

Sinisen vyön "uudet" tekniikat lihavoituna

 • Ashi-waza

De-ashi-barai, Sasae-tsurikomi-ashi, Hiza-guruma, O-soto-gari, O-uchi-gari, Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari, Okuri-ashi-barai, Uchi-mata

 • Koshi-waza

Uki-goshi, O-goshi, Koshi-guruma, Tsuri-goshi, Tsurikomi-goshi, Harai-goshi

 • Te-waza

ppon-seoi-nage, Morote-seoi-nage, Eri-seoi-nage, Tai-otoshi

 • Sutemi-waza

Yksi tekniikka jonka kokelas voi valita

Viisi Renraku-wazaa = Kombinaatio=yhdistelmätekniikkaa

Viisi Kaeshi-wazaa = Vastatekniikkaa

 • Kaikki sidonnat
 • Kesa-gatame-luokka

Hon-gesa-, Kuzure-gesa-, Makura-gesa- ja Ushiro-gesa-gatame sekä Kata-gatame

 • Shiho-gatame-luokka

Tate-shiho-, Yoko-shiho- ja Kami-shiho-gatame sekä Kuzure-muoto em. sidonnoille

Shime- ja Kansetsu-wazan perusteet ja vaikutusmekanismit (turvallisuusnäkökohdat).Neljä kuristusta ja neljä käsilukkoa hyökkäys/ puolustustilanteista

Viisi Renraku (Yhdistelmä)- ja Kaeshi-wazaa (Vastatekniikkaa) Ne-wazaan (Mattotekniikassa).

1. kyu ruskea vyö

 • Minimi ikä / suositus: 15v

Minimiaika yli 15 vuotiailla on 8 kuukautta ja 14-15 vuotiailla 10 kuukautta. Kilpailupisteitä odotetaan 10. 

Ellei kilpailupisteitä ole, vaaditaan judon opetuskokemusta ja ohjaajakoulutusta sekä muuta judoa edistävää toimintaa. Valtakunnallisen tai aluetason judoleireille osallistumista odotetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Odotetut koulutukset: Ohjaaminen ja opettaminen judossa tai I-tason koulutus, jos ei 2.kyuhun suoritettu. Ks.ikä

Ruskean vyön kokelaan suorituksessa näkyy teknisen osaamisen varmistuminen, laajuus ja teho.

Kata­suorituksessa torin reagoiminen ja mukautuminen uken hyökkäykseen näkyy selvästi ja heitot on osattava teknisesti samalla tasolla kuin ’vapaasta’ liikkeestä. 

Tokui-wazat vaaditaan osattavan monipuolisesti ja tehokkaasti. Renraku- ja kaeshi-wazaa vaaditaan myös tokui-wazojen ulkopuolelta eri tekniikkaryhmistä luonnollisesta dynaamisesta tilanteesta randorin/ottelun tapaan liikkumalla:

Renraku-waza : Kokelas hyökkää jollakin tekniikalla, johon uke reagoi väistämällä, (lantio)torjunnalla à tori tekee uken reaktioon sopivan tekniikan.

Kaeshi-waza : Uke hyökkää randorin/ottelun tapaan liikkumalla, tori torjuu tai väistää ja tekee vastatekniikan.

Tekniikkaesittelyssä heittoja osattava tehdä viemällä uke liikkeeseen eri horjutussuuntiin tekniikasta riippuen myös tsugi-ashi-liikkeellä.

Heittoja osattava tehdä myös reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen eri suuntiin: Uke lähtee heti otteen haettuaan liikkumaan ja viemään johonkin suuntaan, johon kokelaan on mahdollisimman pian reagoitava (hänelle) tilanteeseen sopivalla tekniikalla.

Käsiotteiden hakeminen ja rakentaminen sekä pystyssä että matossa.

 • Koulutukset

-Judon perusteet -Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa tai vanhan C-lajiosakoulutuksen suorittaminen-Kaksi valinnaista I- tai II-tason koulutusta ( Judoliiton koulutusjärjestelmä )

 • Nage-No-Kata

Te-waza : Uki otoshi, Ippon-seoi-nage, Kata-guruma Koshi-waza :Uki-goshi, Harai-goshi, Tsurikomi-goshi Ashi-waza : Okuri-ashi-barai, Sasae-tsurikomi-ashi, Uchi-mata 

Heitot: (Ruskean vyön "uudet" tekniikat lihavoituna)

 • Ashi-waza

De-ashi-barai, Sasae-tsurikomi-ashi, Hiza-guruma, O-soto-gari, O-uchi-gari, Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari, Okuri-ashi-barai, Uchi-mata. Kosoto-gake, Ashi-guruma, Harai-tsurikomi-ashi

 • Koshi-waza

Uki-goshi, O-goshi, Koshi-guruma, Tsuri-goshi, Tsurikomi-goshi, Harai-goshi, Hane-goshi, Sode-tsurikomi-goshi.

 • Te-waza

Ippon-seoi-nage, Morote-seoi-nage, Eri-seoi-nage, Tai-otoshi, Morote-gari, Kata-guruma.

 • Sutemi-waza

Kolme omavalintaista sutemi-wazaa

 • Kaikki sidonnat

Kesa-gatame-luokka: Hon-gesa-, Kuzure-gesa-, Makura-gesa- ja Ushiro-gesa-gatame sekä Kata-gatame
Shiho-gatame-luokka: Tate-shiho-, Yoko-shiho- ja Kami-shiho-gatame sekä Kuzure- muoto em. sidonnoille

 • Kuristukset
 • Juji-jime-ryhmä

Okuri-eri-jime, Hadaka-jime, Kataha-jime, Katate-jime, Morote-jime.

 • Käsilukot

Juji-gatame, Ude-gatame, Ude-garami, Hiza-gatame, Waki-gatame, Hara-gatame.

Kymmenen Renraku- ja Kaeshi-wazaa Tachi- ja Ne-wazaan.

1. dan musta vyö

 • Minimi ikä / suositus: 17v

Suomessa vakituisesti harjoitteleva hyvämainen judoka voi suorittaa Suomen Dan-Kollegion dan-arvon.

Dan-kokelaalta vaaditaan aktiivista judoharjoittelua, kilpailemista tai kilpailu-uran jälkeen vastuullista judon valmennus- ja opetustoimintaa.

Judomatolla tapahtuvan toiminnan lisäksi vastuullinen judon edistäminen ja judo-organisaatiossa toimininen, johtaminen ja muu kehttäminen seura-, alue- tai liittotasolla katsotaan erityiseksi ansioksi varttuneemmilla judokoilla

Kaikilla judokoilla, jotka haluavat suorittaa dan-arvon tai korottaa dan-arvoaan pitää olla myös tatamilla paljain jaloin judogi päällä tapahtuvaa harjoittelu- tai opetustoimintaa. 

Nuoremmilla dan-kokelailla toiminta painottuu aktiiviseen harjoitteluun ja kilpailemiseen. Judokan ikääntyessä toiminnan painopiste yleensä muuttuu. Ahkeran harjoittelun ja kilpailemisen sijalle tulee valmentaminen ja opettaminen oman harjoittelun ohella. Vanhemmilla daneilla toiminta tatamilla voi vähentyä, mutta judon hyväksi tehtävä työ pitää vastaavasti lisääntyä, jotta olisi mahdollista suorittaa seuraava dan-arvo. Judon elinikäisen opiskelun periaatteen vuoksi varttuneemman judokan on hyvä käydä tatamilla keskimäärin edes kerran viikossa esimerkiksi tutkimassa tekniikkaa, harjoittelemassa kataa tai opettamassa nuorempia.

Dan-kokelailta odotetaan sitä enemmän aktiivista, vastuullista ja tuloksellista toimintaa judoyhteisössä, mitä korkeamman danin korotuksesta on kyse.  Kilpailemalla kansallisella tasolla voi suorittaa ensimmäiset dan-asteet ja huippukilpailijoilla on kilpailemalla mahdollisuus edetä 5.daniin saakka. Kilpailu-uran jälkeen tai ohella toimimalla ohjaajana, opettajana, valmentajana tai oman harjoittelun lisäksi tekemällä muuta judoa edistävää toimintaa seuratasolla voi suorittaa ensimmäiset dan-asteet.

Poikkeustapauksissa erittäin aktiivinen ohjaaja ja judon edistäjä, jolla ei ole kilpailukokemusta vamman, myöhäisen judon aloittamis-iän tms. syyn takia on mahdollista suorittaa pääsääntöisesti korkeintaan 1.danin musta vyö. 1.dan-aste on aina suoritettava Suomen Dan-Kollegion hyväksymässä vyökokeessa.

Arvokisamitalisti voidaan korottaa suoraan ilman vyökoetta 2.-4.dan-asteisiin, jotka yleensä suoritetaan. Poikkeustapauksessa vyövaatimukset täyttävälle aktiiviselle ikääntyneelle judokalle voidaan hakea korotusta ilman vyökoetta 2.-4.dan-asteisiin.

Korkeampien dan-asteiden saavuttamiseen vaaditaan enemmän tuloksia ja vastuun ottamista judoyhteisössä. Esimerkiksi 3.danin toiminta näkyy vähintään alueellisesti esimerkiksi seuran toiminnassa hyvinä tuloksina. 3.danilta vaaditaan kilpailutasoa pääsääntöisesti siten, että 1.dan on suoritettu täysin kilpailupistein (10).

 • Koulutukset

Kuusi koulutusta vaihtoehtoisesti seuraavasti: EU 1 koulutustaso: 50 tunnin koulutusjakso + kaksi valinnaista koulutusta tai vastaava määrä I ja/tai II-tason koulutuksia (Judoliiton koulutusjärjestelmä) Vanhojen B-perus- ja B-lajiosien suorittaminen

 • Nage-No-Kata

Kokelaalla minimisään 10 kilpailupistettä ruskeana vyönä: Te-, Koshi-, Ashi-waza

Kokelaalla ei ole 10:tä kilpailupistettä ruskeana vyönä: Te-, Koshi-, Ashi-, Ma- ja Yoko-Sutemi-waza eli nage-no-kata kokonaan

Kaikki Kodokanin hyväksymät tekniikat ( Gokyo ja Shimmeisho-No-waza )

10 kpl  Renraku- ja Kaeshi-wazaa. Kaikki  sidonnat, käsilukot ja kuristukset. Opetus

Judon historiaa

 • Judo

Judo on maailman levinnein ja harrastajamääriltään suurin kamppailulaji. Kansainväliseen judoliittoon (IJF) kuuluu 174 jäsenmaata. Euroopassa lajia harrastaa yli kaksi miljoonaa ihmistä. Suomessa seuroja on 129 ja harrastajia niissä yhteensä n. 15000.

Judo syntyi 1880-luvulla, kun lajin kehittäjä Jigoro Kano muokkasi vanhoista japanilaista taistelutaidoista liikuntamuodon, jossa vastustajaa vahingoittamatta voitiin kilpailla. Suomessa judotoiminta alkoi 1954. Suomen Judoliitto ry perustettiin vuonna 1958. Olympialajiksi judo valittiin 1964.

 • Kilpajudo

Kilpailtaessa saadaan parhaiten selville toimivatko harjoitellut tekniikat ja itsehillintä myös tositilanteessa. Judo-ottelussa pyrkimyksenä on heittää vastustaja selälleen mahdollisimman suurella voimalla. Täydellisesti onnistunut heitto päättää ottelun ipponiin. Ottelun voi ratkaista myös kuristamalla tai tekemällä käsilukon, jolloin vastustaja antautuu. Myös 25 sekuntia kestänyt sidonta tuo voiton. Lyhemmän aikaa kestäneet sidonnat ja osittain onnistuneet heitot tuovat pisteitä, joilla ottelu ratkaistaan ellei kumpikaan ottelijoista suorita ipponia.

Judossa järjestetään kilpailuja miehille, naisille, junioreille ja ikämiehille. Tavallisten ottelujen lisäksi on olemassa myös mattojudo- ja katakilpailuja. Katakilpailuissa esitellään muodollisia liikesarjoja, jotka arvostellaan. Katassa voi harjoitella turvallisesti myös vaarallisempia ja kilpailuissa kiellettyjä liikkeitä, kuten lyöntejä, potkuja ja polvilukkoja. Kilpajudoon erikoistuva voi asettaa tavoitteensa aina olympiamitaleille saakka. Mestarilta vaaditaan hyvää tekniikkaa, fysiikkaa ja henkistä kanttia.

 • Judossa voit kilpailla myös itsesi kanssa

Judossa ketään ei pudoteta joukosta. Käytössä olevan vyöjärjestelmän ansiosta voit kilpailla itsesi kanssa ja tavoitella ylintä eli mustaa vyötä. Harjoittelu aloitetaan valkoisella vyöllä ja sen jälkeen tulevat järjestyksessä keltainen, oranssi, vihreä, sininen, ruskea ja musta. Mustissa vöissä on eri asteita, joita kutsutaan daneiksi. Korkein arvo on 10 dan. Suomessa korkein saavutettu vyöaste on 6 dan. Kaikki Suomessa myönnetyt dan-arvot rekisteröidään Japanissa Kodokan-instituutissa, jonka jäseniksi suomalaiset danit näin tulevat. Pidemmän aikaa judoa harrastettaessa siitä tulee helposti myös elämäntapa. Hyvä judoka osaa käyttäytyä, hillitsee ja hallitsee niin mielensä kuin kehonsaTästä on hyötyä myös jokapäiväisessä elämässä